• Polityka prywatności

  Wersja zaktualizowana i obowiązująca od dnia 31 lipca 2018 r

  Dbamy o Twoją prywatność

  Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Niniejsza Polityka prywatności stanowi oświadczenie kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka doradcy podatkowi radcowie prawni spółka jawna, ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, akta rejestrowe: Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy, KRS: 0000424922, NIP: 9452169110, REGON: 122604723 (dalej jako „my” w równoważnych określeniach) opisujące sposób, w jakim zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe, a także zawierające pozostałe informacje dotyczące danych osobowych, które przetwarzamy.

   

  „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

  Jak zbieramy dane osobowe?

  Zbieramy Twoje dane osobowe, gdy wchodzisz z nami w interakcję, w szczególności w rozmowie telefonicznej, korespondencji e-mail lub poprzez formularz na stronie internetowej www.cltax.pl, a także w trakcie webinarów.

   

  Nie musisz podawać nam swoich danych osobowych, ale jeśli nie zdecydujesz się na ich podanie, w wielu przypadkach nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług ani w jakikolwiek inny sposób wchodzić z Tobą w interakcję.

  Jakie dane osobowe zbieramy?

  W zależności od przypadku, zbieramy wszystkie lub niektóre spośród poniższych danych osobowych:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • informację o tym, czym się zajmujesz zawodowo,
  • miejsce zamieszkania (miejscowość, województwo, kraj),
  • IP, z którego się łączysz,
  • Twój wizerunek (przekaz audiowizualny) w przypadku, gdy zdecydujesz się zadać pytanie podczas webinaru przy użyciu mikrofonu i kamery,
  • publiczne dane rejestrowe Twojego pracodawcy lub Twojej firmy.

  W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

  Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu:

  • świadczenia odpłatnych i nieodpłatnych usług, które u nas zamówiłeś,
  • wystawiania faktur i dokonywania rozliczeń w zakresie odpłatnych usług, które u nas zamówiłeś,
  • komunikowania się z Tobą, w szczególności w formie wiadomości e-mail, w sprawie naszych usług.

  Czy udostępniamy dane osobowe?

  Nie udostępniamy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że wynika to z prawnego nakazu władzy publicznej, z poniższym zastrzeżeniem.

   

  Współpracujemy z innymi firmami, które świadczą dla nas usługi przechowywania danych oraz komunikacji elektronicznej. Udostępniamy dane osobowe tym firmom tylko w takim w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia przez nie usług dla nas. Firmy te są zobowiązane do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej i zapewniają one właściwe zabezpieczenia tych danych. Firmy te nie wykorzystują udostępnionych danych osobowych w żadnym innym celu niż świadczenie usług dla nas.

   

  Podczas webinarów nie ujawniamy Twoich danych osobowym pozostałym uczestników, z wyjątkiem Twojego imienia (lecz nie nazwiska) oraz wizerunku (przekazu audiowizualnego) w przypadku, gdy zdecydujesz się zadać pytanie podczas webinaru przy użyciu mikrofonu i kamery.

  W jaki sposób chronimy dane osobowe?

  Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do danych osobowych, w tym ich modyfikowaniem, ujawnianiem lub niszczeniem. Środki te obejmują w szczególności stosowanie technologii informatycznych zapewniających bezpieczeństwo danych przed nieautoryzowanym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe, a także regularnie przeprowadzamy wewnętrzne audyty obowiązujących u nas procedur w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

   

  Ograniczamy fizyczny dostęp do danych osobowych tylko tym osobom, którzy muszą znać te dane w celu realizacji naszej działalności. Osoby te są związane z nami umowami przewidującymi zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.

   

  Stosujemy rozwiązania, które powszechnie uważane są jako właściwe i wystarczające dla ochrony danych elektronicznych, takie jak szyfrowanie połączeń do systemów, w których przechowujemy dane osobowe, oraz szyfrowanie nośników danych. Żadna jednak metoda przesyłania lub przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w przypadku bezprawnego zachowania osób trzecich.

  W jaki sposób chronimy prywatność dzieci?

  Nasze usługi są przeznaczone zwykle dla osób pełnoletnich. Nie zbieramy świadomie danych osobowych dzieci (osób niepełnoletnich) bez zgody ich rodziców lub innych opiekunów prawnych.

   

  W przypadku gdy dowiemy się, że posiadamy dane osobowe dziecka poniżej 18 roku życia uzyskane bez zgody jego rodzica lub innego opiekuna prawnego, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych danych tak szybko, jak to możliwe. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą skontaktować się z nami pod adresem: kancelaria@cltax.pl.

  Jak długo przechowujemy dane osobowe?

  Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby spełnić cele określone w niniejszym oświadczeniu.

  Jak wykorzystujemy pliki cookies, tagi pikselowe i inne podobne technologie?

  Wykorzystujemy pliki cookies, tagi pikselowe oraz inne podobne technologie do obsługi i ulepszania strony internetowej www.cltax.pl, świadczonych usług oraz poprawy komunikacji elektronicznej.

   

  Możesz wyłączyć pliki cookies w ustawieniach przeglądarki, ale pamiętaj, że niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą wówczas stać się dla Ciebie niedostępne.

   

  W naszych wiadomościach e-mail możemy używać technologii obejmujących w szczególności tagi pikselowe oraz unikalne linki.

   

  Tagi pikselowe są to obrazy wyświetlane wewnątrz wiadomości e-mail w formacie HTML. Podczas ich wyświetlania klient poczty e-mail łączy się ze specjalnym serwerem, który rejestruje otwarcie wiadomości e-mail. Tagi pikselowe pozwalają nam ustalić, czy otworzyłeś naszą wiadomość e-mail. Możesz wyłączyć funkcję automatycznego wyświetlania obrazów w wiadomościach e-email w swoim kliencie poczty e-mail, przez co nie będziemy wiedzieć, czy otworzyłeś naszą wiadomość e-mail.

   

  Unikalne linki są to linki, po kliknięciu których przekierowują Cię na specjalny serwer, który rejestruje kliknięcie wiadomości e-mail, a następnie przenosi Cię do docelowej stron internetowej. Unikalne linki pozwalają nam ustalić, czy kliknąłeś określony link. Jeśli nie chcesz, aby tak się działo, wystarczy, że nie będziesz klikać tekstowych lub graficznych linków w naszych wiadomościach e-mail.

  Jakie masz prawa w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy?

  Masz prawo żądać od nas:

  • uzyskania kopii swoich danych osobowych w formacie powszechnie stosowanym do odczytu na komputerze,
  • zaktualizowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych, jednakże gdy dane osobowe zostały pozyskane w związku ze świadczeniem naszych usług, odpłatnym lub nieodpłatnym, nie mogą być one usunięte do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnych, a w przypadku usług doradztwa podatkowego – do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
  • usunięcia swojego adresu e-mail z listy, za pomocą której masowo wysyłamy wiadomości e-mail, jednakże gdy dane osobowe zostały pozyskane w związku ze świadczeniem naszych usług, odpłatnym lub nieodpłatnym, możemy się z Tobą nadal kontaktować na podany adres e-mail w sprawach dotyczących wyświadczonej usługi.

  Masz również prawo do złożenia skargi na działania lub zaniechania związane z danymi osobowymi, które przetwarzamy, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   

  W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami na adres: kancelaria@cltax.pl lub na adres rejestrowy (Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka doradcy podatkowi radcowie prawni spółka jawna, ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków).

  Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem danych osobowych jest Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka doradcy podatkowi radcowie prawni spółka jawna, ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, akta rejestrowe: Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy, KRS: 0000424922, NIP: 9452169110, REGON: 122604723.

   

  W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami na adres: kancelaria@cltax.pl lub na adres rejestrowy (Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka doradcy podatkowi radcowie prawni spółka jawna, ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków).

  Zmiany Polityki prywatności

  Politykę prywatności możemy zmienić w dowolnym czasie. Zmienioną Politykę prywatności publikujemy na stronie internetowej www.cltax.pl/polityka-prywatnosci. Zachęcamy do jej regularnego odwiedzenia.